Andros Artisans 2017

Andros Artisans 2017

 

Andros Artisans 2017

 

Artists: Aristea Gravou, Christos Efstathiou, Antonis Kardoulis, Thanos Kostakis, Manolis Makrogkikas, Vasilis Xenos, Nikos Pantzopoulos, Xristina Manali, Michalis Tzanoulinos

 

Curator: Aristea Gravou

 

Concept title: Ode to Shakespeare’s play, The Tempest

 

Location: Andrion Club, Open theatre, Andros Chora, Andros Island